Regulamin gry
Wstęp
Poniższy regulamin jest oparty na zasadach netykiety i dobrego wychowania - powinieneś instynktownie wyczuwać, co jest dozwolone, a co nie. Ponad tymi suchymi regułami stoi zdrowy rozsądek, dlatego też nieznajomość regulaminu bądź słowa „nie widziałem punktu, który tego zabrania” nie stanowią żadnego wytłumaczenia.
1Ogólne
1.1Gra Space-Elite oraz jej przyległe usługi, takie jak Forum należą do chinczyk oraz Optimus.
1.2Wszelkie zasady obejmujące tą grę są zawarte w tym regulaminie. Zaś inne usługi takie jak Forum czy IRC mają swoje odrębne zasady zawarte w stosownych miejscach.
1.3Właściciele gry mają prawo do przerwania działania usług gry z uzasadnionych przyczyn technicznych lub z powodu wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych bez uprzedzenia. W pozostałych przypadkach użytkownik zostaje poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
1.4Właściciele gry dbają o bezpieczeństwo danych użytkowników w obrębie swoich usług. (Patrz 2.5)
2Użytkownicy
2.1Rejestracja oraz korzystanie z usług Space-Elite jest bezpłatne. (Patrz 3.1)
2.2Każdy użytkownik może posiadac tylko 1 (jedno) konto. Nagminne łamanie tej zasady będzie kończyć się blokadą obu kont. W mniej grożnych przypadkach tylko jedno z kont.
2.3Za treści zamieszczane na wszelkich usługach przyległych do Space-Elite odpowiada użytkownik. Dotyczy to także zamieszczanych obrazków np: Avatar.
2.4Rejestrując sie użytkownik zgadza się na wykorzystywanie swoich danych osobowych, użytych podczas zakładania konta.
2.5Każdy użytkownik musi zadbać aby jego hasło było bezpieczne i trudne do odgadnięcia. Konta z łatwymi hasłami nie będą rozpatrywane w przypadku roszczeń włamaniowych.
3Płatności
3.1Płatne elementy gry nie mają za zadanie przyśpieszyć rozgrywki a jedynie ułatwić poprzez udostępnienie lepszych funkcji widokowych i nie sa one obowiązkowe.
3.2Wszelkie roszczenia co do działań funkcji bezpłatnych będą rozstrzygane na końcu kolejki.
4Zakazy:
4.1Zakazane jest zamieszczanie treści rasistowskich, propagujących nienawiść oraz innych sprzecznych z prawem. I tyczy się to wszystkich usług przyległych do Space-Elite.
5Dzielenie łącza:
5.1Gra daje możliwość dzielenia połączenia internetowego, które można znaleźć pod "dzielenie łącza internetowego". Ta funkcja musi być wykorzystywana przez każdego, kto świadomie używa tej samej sieci lub tego samego komputera, tak jak inny gracz w tej samej grze. Ta sama sieć oznacza np. sieć szkoły, uniwersytetu lub miejsca prac.
6Pushing:
6.1Zakazane jest wykorzystywanie słabszego konta dla własnych korzyści (np. eksploatacja surowców)
6.2W przypadku wykrycia takiego faktu to wszystkie konta biorące udział w tym procederze zostaną zablokowane.
7Bugusing:
7.1Zakazane jest wykorzystywanie wszelkich odkrytych błędów w grze przez których rozgrywka może zostac zaburzona.
  
Zgadzam się z powyższym regulaminem!!
  
Strona wygenerowana w 0 sek. Czas serwera: 2024-07-21 13:19:10